สกสว. ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์ “เติมช่องว่างในการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมของไทยด้วย ววน.”
6 Jun 2022 93

สกสว. ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์  “เติมช่องว่างในการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมของไทยด้วย ววน.” 


ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-11.30 น.


หัวข้อ 

ววน. กับประเด็น Blue Economy 

โดย ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์


ววน. กับประเด็น Pollution Prevention & Circular Economy

โดย รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ


ววน. กับประเด็น Bridging Net Zero Emission Transition

โดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์


SAT สิ่งแวดล้อม กับการขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมไทย 

โดย รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ 


ถกประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมของไทยและ ถาม-ตอบ โดย วิทยากรทั้ง 4 ท่าน 

ดำเนินการเสวนาโดย ดร.นาอีม แลนิ 


สามารถเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ได้ทางระบบ Zoom Meeting


Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/85919669991?pwd=0chxatTfS3WtnPUZ6tfg_eh4KO555p.1

Meeting ID: 859 1966 9991

Passcode: 786071


หรือรับชมสดพร้อมกันได้ทาง Facebook สกสว.

#สกสว

#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

#เคลื่อนไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม