ขอเรียนเชิญสมาชิกและผู้สนใจ เข้าร่วมงานเสวนา (ออนไลน์) หัวข้อ “NET ZERO วิกฤต หรือ โอกาสของภาคธุรกิจ”
9 Jun 2022 76

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) และ หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย (ICC Thailand) ขอเรียนเชิญสมาชิกและผู้สนใจ เข้าร่วมงานเสวนา (ออนไลน์) หัวข้อ “NET ZERO วิกฤต หรือ โอกาสของภาคธุรกิจ” ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-11.30 น.


โดยการจัดงานเสวนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้ภาคธุรกิจดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality ในปี 2050 และ Net Zero ในปี 2065 และเพื่อให้ภาคธุรกิจเตรียมความพร้อม ปรับตัวได้ทันท่วงที เมื่อธุรกิจต้องเผชิญกับข้อกำหนด ข้อตกลง มาตรฐานทางด้าน Climate Change และ Net Zero


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ shorturl.at/nvUW6 ตั้งแต่วันนี้ - 16 มิถุนายน 2565 นี้


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 622 2183 Email: [email protected]