ขอเชิญทุกท่านดาวน์โหลด E-book งานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 16 APRSCP 2022
16 Jan 2023 123


เอกสาร E-book งานระชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 16 APRSCP 2022 ประกอบด้วย สรุปการประชุมภายในงาน บันทึกวิดีโอการประชุม (Zoom recording) แนะนำวิทยากรภายในงาน ท่านสามารถดาวน์โหลด เล่ม E-book ได้โดยการแสกน QR Code หรือ คลิก Download E-book 16th APRSCP


 


 Download E-book 16th APRSCP