เรียนเชิญเข้าร่วมพิธีรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้นำแห่งความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน
24 Sep 2022 25

เรียนเชิญเข้าร่วมพิธีรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้นำแห่งความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน 

และร่วมฟังปาถกฐาพิเศษ การขับเคลื่อนแนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยหลักการ Extended Producer Responsibility (EPR) โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วันพฤ.ที่ 29 กันยายน 2565 

เวลา 13.00-14.30 น. 

ณ ห้อง เพลนารีฮอลล์ (Plenary Hall) ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

การแต่งกาย : ชุดสุภาพ

จัดโดย กรมควบคุมมลพิษ และ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม ส.อ.ท. 


ลงทะเบียนร่วมงาน คลิก!!!!

link แบบตอบรับ https://forms.office.com/r/ENx9Yu0e1c

ส่งผลตรวจ ATK ที่ได้รับการตรวจไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนวันงานได้ที่ Link  https://forms.gle/42RDojYJ47pTi6zx6

**************