TIPMSE โชว์กว่า 70 องค์กรร่วมเครือข่าย PackBack “ใช้หลัก EPR จัดการขยะบรรจุภัณฑ์สร้างศก.ยั่งยืน”
4 Oct 2022 150

 TIPMSE โชว์กว่า 70 องค์กรร่วมเครือข่าย PackBack “ใช้หลัก EPR จัดการขยะบรรจุภัณฑ์สร้างศก.ยั่งยืน”


วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม TIPMSE สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (ส.อ.ท.) จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้นำแห่งความรับผิดชอบด้านความยั่งยืนแก่ 72 องค์กร โดยสมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (ประเทศไทย) ได้เข้ารับรางวัลและได้เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการ PackBack เก็บกลับบรรจุภัณฑ์เพื่อวันที่ยั่งยืน โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวปาฐกถาในหัวข้อเรื่อง การขับเคลื่อนแนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยหลักการ Extended Producer Responsibility (EPR) พร้อมด้วยนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. และองค์กรผู้นำแห่งความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน ณ ห้อง เพลนารีฮอลล์ (Plenary Hall) ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


อ่านต่อ คลิกที่ https://url.fti.or.th/l/fp7-8VZio