ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2565
7 Oct 2022 126

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2565


เรื่อง Innovation in Raw Materials Conference 2022: 

Circular Economy Transformation เปลี่ยนผ่านองค์กรสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน


วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30-16.00น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ


พบกับ การเปิดตัวแบตเตอรี่โซเดียมไอออนต้นแบบ และรถไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่โซเดียมไอออน ครั้งแรกในอาเซียน / และรถไฟฟ้าต้นแบบที่ใช้แบตเตอรี่จากรถยนต์ไฟฟ้าใช้งานแล้ว ครั้งแรกในไทย


การจัดแสดงนิทรรศการของสถานประกอบการดีเด่นด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และตัวอย่างผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ กพร. พร้อมการบรรยายหัวข้อที่น่าสนใจ


อย่าพลาด!! งานสัมมนาดีๆ ที่จะทำให้คุณก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน


ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก https://forms.gle/Ypaj4w9oFuwBh5Sn7 


(pin) กำหนดการ https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1IG1HJFJ20-T5HeJGsDCICzQL__r47szd